Cho thuê căn hộ chung cư thị xã Dĩ An, Bình Dương

  Cho thuê (hoặc bán) căn hộ 2pn mới bàn giao, view đẹp

  6 ngày trước.

  Căn hộ chung cưHonas Residence
  Joseph Nguyen
  joseph nguyen

  Hỗ trợ 24/7

  Căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 trống sẵn ở ngay (2pn 2wc 70m2 có rèm
  Căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 trống sẵn ở ngay (2pn 2wc 70m2 có rèm
  Căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 trống sẵn ở ngay (2pn 2wc 70m2 có rèm
  Căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 trống sẵn ở ngay (2pn 2wc 70m2 có rèm
  Căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 trống sẵn ở ngay ...

  7 ngày trước.

  Căn hộ chung cưCharm City
  Thanh Phong
  thanh phong
  Căn hộ charm city 2pn 2wc 70m2 có rèm 5tr cọc 1 tháng (2pn 1wc 55m2 rèm 4tr5)
  Căn hộ charm city 2pn 2wc 70m2 có rèm 5tr cọc 1 tháng (2pn 1wc 55m2 rèm 4tr5)
  Căn hộ charm city 2pn 2wc 70m2 có rèm 5tr cọc 1 tháng (2pn 1wc 55m2 rèm 4tr5)
  Căn hộ charm city 2pn 2wc 70m2 có rèm 5tr cọc 1 tháng (2pn 1wc 55m2 rèm 4tr5)
  Căn hộ charm city 2pn 2wc 70m2 có rèm 5tr cọc 1 tháng (2pn 1...

  7 ngày trước.

  Căn hộ chung cưCharm City
  Trần Hải
  trần hải
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 (2pn 5tr 2wc 70m2 )
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 (2pn 5tr 2wc 70m2 )
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 (2pn 5tr 2wc 70m2 )
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 (2pn 5tr 2wc 70m2 )
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 (2pn 5tr...

  7 ngày trước.

  Căn hộ chung cưCharm City
  Trần Hải
  trần hải
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 (2pn 2wc 5tr 70m2)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 (2pn 2wc 5tr 70m2)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 (2pn 2wc 5tr 70m2)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 (2pn 2wc 5tr 70m2)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 (2pn 2wc...

  7 ngày trước.

  Căn hộ chung cưCharm City
  Trần Hải
  trần hải
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 (2pn 70m2 2wc 5tr)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 (2pn 70m2 2wc 5tr)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 (2pn 70m2 2wc 5tr)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 (2pn 70m2 2wc 5tr)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 (2pn 70m...

  8 ngày trước.

  Căn hộ chung cưCharm City
  Thanh Phong
  thanh phong
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 (2pn 2wc 70m2 5tr)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 (2pn 2wc 70m2 5tr)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 (2pn 2wc 70m2 5tr)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 (2pn 2wc 70m2 5tr)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 (2pn 2wc...

  8 ngày trước.

  Căn hộ chung cưCharm City
  Trần Hải
  trần hải
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 (2pn 2wc 70m2 5tr)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 (2pn 2wc 70m2 5tr)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 (2pn 2wc 70m2 5tr)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 (2pn 2wc 70m2 5tr)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 có rèm 4tr5 (2pn 2wc...

  8 ngày trước.

  Căn hộ chung cưCharm City
  Thanh Phong
  thanh phong
  Cho thuê căn hộ charm city cọc 1 tháng 2pn 2wc 70m2 có rèm . 5tr (2pn 70m2 6tr)
  Cho thuê căn hộ charm city cọc 1 tháng 2pn 2wc 70m2 có rèm . 5tr (2pn 70m2 6tr)
  Cho thuê căn hộ charm city cọc 1 tháng 2pn 2wc 70m2 có rèm . 5tr (2pn 70m2 6tr)
  Cho thuê căn hộ charm city cọc 1 tháng 2pn 2wc 70m2 có rèm . 5tr (2pn 70m2 6tr)
  Cho thuê căn hộ charm city cọc 1 tháng 2pn 2wc 70m2 có rèm ....

  9 ngày trước.

  Căn hộ chung cưCharm City
  Trần Hải
  trần hải
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 2wc 70m2 cọc 1 tháng 5tr có rèm (2pn 70m2 nt 6tr)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 2wc 70m2 cọc 1 tháng 5tr có rèm (2pn 70m2 nt 6tr)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 2wc 70m2 cọc 1 tháng 5tr có rèm (2pn 70m2 nt 6tr)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 2wc 70m2 cọc 1 tháng 5tr có rèm (2pn 70m2 nt 6tr)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 2wc 70m2 cọc 1 tháng 5tr có r...

  9 ngày trước.

  Căn hộ chung cưCharm City
  Thanh Phong
  thanh phong
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 2wc 70m2 6tr gần full nội thất view đẹp
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 2wc 70m2 6tr gần full nội thất view đẹp
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 2wc 70m2 6tr gần full nội thất view đẹp
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 2wc 70m2 6tr gần full nội thất view đẹp
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 2wc 70m2 6tr gần full nội thấ...

  10 ngày trước.

  Căn hộ chung cưCharm City
  Thanh Phong
  thanh phong
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 gần full nội thất 5tr8 và 5tr5
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 gần full nội thất 5tr8 và 5tr5
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 gần full nội thất 5tr8 và 5tr5
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 gần full nội thất 5tr8 và 5tr5
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 gần full nội thất 5t...

  10 ngày trước.

  Căn hộ chung cưCharm City
  Thanh Phong
  thanh phong
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 gần full nội thất 5tr8 (2 máy lạnh, ...)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 gần full nội thất 5tr8 (2 máy lạnh, ...)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 gần full nội thất 5tr8 (2 máy lạnh, ...)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 gần full nội thất 5tr8 (2 máy lạnh, ...)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 gần full nội thất 5t...

  11 ngày trước.

  Căn hộ chung cưCharm City
  Thanh Phong
  thanh phong
  Cho thuê căn hộ charm city 3pn 2wc 86m2 full nội thất 8tr (2pn 2wc full nt 6tr)
  Cho thuê căn hộ charm city 3pn 2wc 86m2 full nội thất 8tr (2pn 2wc full nt 6tr)
  Cho thuê căn hộ charm city 3pn 2wc 86m2 full nội thất 8tr (2pn 2wc full nt 6tr)
  Cho thuê căn hộ charm city 3pn 2wc 86m2 full nội thất 8tr (2pn 2wc full nt 6tr)
  Cho thuê căn hộ charm city 3pn 2wc 86m2 full nội thất 8tr (2...

  12 ngày trước.

  Căn hộ chung cưCharm City
  Thanh Phong
  thanh phong
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 2wc 70m2 quá rẻ gần full nội thất 6tr
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 2wc 70m2 quá rẻ gần full nội thất 6tr
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 2wc 70m2 quá rẻ gần full nội thất 6tr
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 2wc 70m2 quá rẻ gần full nội thất 6tr
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 2wc 70m2 quá rẻ gần full nội ...

  12 ngày trước.

  Căn hộ chung cưCharm City
  Thanh Phong
  thanh phong
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 5tr5 2 máy lạnh 1 máy giặt rèm 5tr
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 5tr5 2 máy lạnh 1 máy giặt rèm 5tr
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 5tr5 2 máy lạnh 1 máy giặt rèm 5tr
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 5tr5 2 máy lạnh 1 máy giặt rèm 5tr
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2 5tr5 2 máy lạnh 1 má...

  13 ngày trước.

  Căn hộ chung cưCharm City
  Thanh Phong
  thanh phong
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2, 5tr8, 2 máy lạnh, 1 tủ lạnh (2pn 5tr)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2, 5tr8, 2 máy lạnh, 1 tủ lạnh (2pn 5tr)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2, 5tr8, 2 máy lạnh, 1 tủ lạnh (2pn 5tr)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2, 5tr8, 2 máy lạnh, 1 tủ lạnh (2pn 5tr)
  Cho thuê căn hộ charm city 2pn 1wc 55m2, 5tr8, 2 máy lạnh, 1...

  13 ngày trước.

  Căn hộ chung cưCharm City
  Thanh Phong
  thanh phong
  Giỏ hàng cho thuê bcons bee làng đại học, lh 0768264331

  18 ngày trước.

  Căn hộ chung cưBcons Bee
  Cẩm Linh
  cẩm linh
  Sốc- bcons suối tiên làng đại học full nội thất giá 7tr, lh 0768264331
  Sốc- bcons suối tiên làng đại học full nội thất giá 7tr, lh 0768264331
  Sốc- bcons suối tiên làng đại học full nội thất giá 7tr, lh 0768264331
  Sốc- bcons suối tiên làng đại học full nội thất giá 7tr, lh ...

  19 ngày trước.

  Căn hộ chung cưThành phố Dĩ An
  Cẩm Linh
  cẩm linh
  Cho thuê căn hộ làng đại học tháng 12, lh 0768264331
  Cho thuê căn hộ làng đại học tháng 12, lh 0768264331
  Cho thuê căn hộ làng đại học tháng 12, lh 0768264331
  Cho thuê căn hộ làng đại học tháng 12, lh 0768264331
  Cho thuê căn hộ làng đại học tháng 12, lh 0768264331

  22 ngày trước.

  Căn hộ chung cưBcons Green View
  Cẩm Linh
  cẩm linh

  Nhadat24h.net là trang web đăng tin quảng cáo uy tín, là sự lựa chọn hàng đầu cho các khách hàng có nhu cầu mua bán nhà đất tại Việt Nam. Hàng ngày với số lượng tin đăng lớn, liên tục cập nhật các danh sách bất động sản mới nhất.

  Khách hàng dễ dàng tìm kiếm và liên hệ trực tiếp với chủ nhà hoặc thông qua các môi giới để tìm được cho mình một bất động sản phù hợp.

  Với thông điệp mong muốn tạo điều kiện cho những người mua, bán, thuê và cho thuê bất động sản nói chung có thể đến với nhau và tìm được những khách hàng phù hợp nhất cho các bất động sản của mình.

  Hơn nữa là xây dựng một cổng thông tin bất động sản online số 1 Việt Nam để có thể đáp ứng nhu cầu thông tin rất lớn của người quan tâm, chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa và nghiêm túc loại bỏ những thông tin không trung thực…

  Trang web sẽ tổng hợp các thông tin về Căn hộ chung cư tại Thị xã Dĩ An… nhằm đáp ứng cho khách hàng mọi nhu cầu để ở hoặc đầu tư kinh doanh nhà đất.

  Hy vọng rằng Nhadat24h.net sẽ đem đến cho bạn những thông tin chính xác nhất có thể !

  • Nhà đất bán
  • Cho Thuê

  Hãy nhập địa điểm hoặc tên dự án mà bạn muốn tìm kiếm.
  Ví dụ: bạn muốn tìm dự án Royal City hãy gõ: royal city sau đó ân Enter

  Trợ lý ảoTrợ lý ảo Nhadat24h.net A.I
  Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Bất Động Sản. Hãy thử làm khó tôi bằng những câu hỏi hóc búa nhất (*_>) .
  Mời quảng cáo trên Nhadat24h.net
  WebOne - Tạo Website bất động sản chỉ với 1 Click